Rozrywarka do worków RYŚ

Rozrywarka RYŚ jest urządzeniem uniwersalnym, której zadaniem jest rozerwanie worków bez niszczenia ich zawartości oraz ułożenie równomiernej warstwy odpadów.

Urządzenie pełni następujące funkcje:
     – bufora załadunkowego (19 m3),
     – rozrywarki worków z niespotykanie skutecznym systemem rozrywania worków, który nie niszczy surowców wtórnych,
     – układacza warstwy.

Charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii (łączna moc zainstalowanych urządzeń 10 kW), prostą obsługą oraz możliwością łatwej zmiany konfiguracji.

Przeznaczona jest do pracy na następujących grupach odpadów, również złej jakości:
    a) odpady tworzyw sztucznych, papieru i tektury zbierane selektywnie w workach lub luzem,
    b) odpady wielomateriałowe zbierane selektywnie w workach lub luzem,
    c) odpady biodegradowalne zbierane w workach lub luzem.

Poglądowy film pokazujący pracę rozrywarki:  https://youtu.be/Rfbb7W8kwYQ