budowa i remonty maszyn,
urządzeń i linii technologicznych

Od pojedynczych urządzeń do kompletnych linii technologicznych. Projektowanie, wykonanie, montaż, rozruch, serwis i remonty. Wszystko to, w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenie, nowoczesny park maszynowy i specjalistów branżowych.

budowa i remonty maszyn,
urządzeń i linii technologicznych

Od pojedynczych urządzeń do kompletnych linii technologicznych. Projektowanie, wykonanie, montaż, rozruch, serwis i remonty. Wszystko to, w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenie, nowoczesny park maszynowy i specjalistów branżowych.

główne obszary działalności

przemysł papierniczy

cementownie

Przemysł energetyczny

zakłady produkcji żywności

Gospodarka odpadami

Innowacje technologiczne

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

przemysł papierniczy

cementownie

Przemysł energetyczny

zakłady produkcji żywności

Gospodarka odpadami

Innowacje technologiczne